Thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích - tập 2

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Khải Minh
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 105.83 MB
  • Số trang : 416
  • Đăng lúc : 1 tháng trước
  • Số lượt tải : 55
  • Số lượt xem : 464
  • Đọc trên điện thoại :
Như sen trong hồ luôn vươn cao khoe sắc, mỗi loại hoa hiện lên sự tinh khiết và cao quí của mình một cách tao nhã mà không điều gì có thể chối bỏ nét đẹp ấy.
Cũng vậy, Tam Tạng Pháp Học được Đức Thiện Thệ ban dạy trãi qua bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn luôn vươn cao rực rỡ mà không hề bị tác động bởi những bùn nhơ luân hồi. Thật thanh khiết thay! Tam Tạng giáo điển tựa như ba loài hoa sen trong khu vườn trang trọng của Chánh Pháp. Mỗi loại toát lên cho mình một nét đẹp cao quí riêng. Tùy duyên từng người sẽ tự cảm nhận được loài hoa sen nào là tươi đẹp nhất. Tuy loại nào cũng đẹp, cũng thanh cao nhưng đối với mỗi người thì lại có sự nhận định riêng. Mỗi người có duyên với mỗi Tạng khác nhau như có người thì thọ trì Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Thắng Pháp. Tạng Abhidhamma đặc thù hơn Tạng Suttanta (Kinh) và Tạng Vinaya (Luật) trên phương diện nghĩa lý, trình bày Pháp chơn đế, như loài hoa sen thanh khiết nhất trong hồ.
Với sự mong muốn góp phần giúp cho người hữu duyên với Tạng Thắng Pháp và có tâm cầu Pháp, Ngài Giáo thọ Sư Anuruddha đã viết nên bộ “Thắng Pháp Tập Yếu Luận” là nội dung cốt lõi đúc kết qua bảy (7) bộ trong Tạng Thắng Pháp. Tuy nhiên, với trí tuệ ngày càng muội lược của chúng sanh hiện nay thì khó thể nào hiểu được trọn vẹn bộ sách của Ngài, nên có một nhóm các vị Tỳ Kheo Dunadhammanidhi tại Thái Lan đã nêu lên những lời giải thích về nội dung trong bộ sách của Ngài Anuruddha, giúp cho những người sơ cơ mới biết Tạng Diệu Pháp có thể hiểu được phần nào. Đó là cuốn “Thắng Pháp Tập Yếu Luận và Lời Giải Thích" gồm có chín (9) chương:
Chương 1: Tâm Tập Yếu.
Chương 2: Tâm Sở Tập Yếu.
Chương 3: Linh Tinh Tập Yếu.
Chương 4: Tâm Lộ Tập Yếu.
Chương 5: Ngoại Tâm Lộ Tập Yếu.
11 Chương 6: Sắc Pháp Tập Yếu.
Chương 7: Tổng Hợp Tập Yếu.
Chương 8: Duyên Tập Yếu.
Chương 9: Nghiệp Xứ Tập Yếu.