Thuật Huấn Cán

Tác giả : Hoàng Xuân Việt
  • Lượt đọc : 463
  • Kích thước : 4.30 MB
  • Số trang : 336
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 494
  • Số lượt xem : 3.155
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thuật Huấn Cán trên điện thoại
Thưa bạn, người cán bộ của lý tưởng tuyệt vời !
nếu không là mem, làm sao bạn phát dậy bột quần chúng.
nếu không là muối, làm sao bạn ướp được nhân dân
nếu không là đèn, làm sao bạn soi sáng được chính nghĩa
....