Gương Sáng Học Sinh, Sinh Viên

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Hằng Thanh
  • Lượt đọc : 166
  • Kích thước : 1.87 MB
  • Số trang : 286
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 28
  • Số lượt xem : 882
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giới thiệu một số gương sáng học sinh, sinh viên cuối những năm 1990 đến năm 2012. Mỗi tấm gương sáng của học sinh, sinh viên trong cuốn sách này sẽ gợi mở và tiếp thêm sức mạnh cho các bạn học sinh, sinh viên trên con đường tương lai rộng mở.