Sổ Tay Đội Viên

Thể loại: Giáo dục
  • Lượt đọc : 546
  • Kích thước : 6.43 MB
  • Số trang : 112
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 118
  • Số lượt xem : 3.031
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giới thiệu một số thông tin liên quan đến đội viên, bài hát, những hiểu biết… bổ ích, thiết thực cho các em đội viên thiếu niên và các anh, chị phụ trách Đội, đáp ứng và phục vụ kịp thời hơn nữa các nội dung trong sinh hoạt và rèn luyện của đội viên thiếu niên cả nước.