Cẩm Nang Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ

Tác giả : Lương Khắc Vọng
  • Lượt đọc : 239
  • Kích thước : 4.71 MB
  • Số trang : 198
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 1.921
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Cẩm Nang Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ trên điện thoại
Cuốn sách tập trung giới thiệu các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên của cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đống thời, xây dựng nội quy, phương án và tuyên truyền, phân công thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số bộ phận cơ sở, đề cập yêu cầu và những nhiệm vụ cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của một số bộ phận đặc thù trong cơ sở.