Hỏi - Đáp Về Tiêu Dùng Có Trách Nhiệm - Sử Dụng Các Sản Phẩm Thân Thiện Với Môi Trường

Tác giả : Bùi Thế Đức
  • Lượt đọc : 132
  • Kích thước : 4.51 MB
  • Số trang : 176
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 42
  • Số lượt xem : 668
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hỏi - Đáp Về Tiêu Dùng Có Trách Nhiệm - Sử Dụng Các Sản Phẩm Thân Thiện Với Môi Trường trên điện thoại
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần với 85 câu hỏi và trả lời nhằm cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đên tiêu dùng có trách nhiệm và sản phẩm thân thiện môi trường; việc sản xuất, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hành tiêu dùng có trách nhiệm...