Nghệ thuật ứng xử cho bạn trẻ

Tác giả : Minh Phượng
  • Lượt đọc : 1.089
  • Kích thước : 0.77 MB
  • Số trang : 182
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 834
  • Số lượt xem : 3.353
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách gồm sáu chương, phân tích những kỹ năng cơ bản về ứng xử, giao tiếp cho các bạn trẻ trong các mối quan hệ thường gặp nhất của con người như quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tình yêu, gia đình. Trong đó, cuốn sách đặt ra nhiều tình huống và cách xử lý các tình huống phù hợp, thông minh trong các mối quan hệ, các cách nên và không nên trong giao tiếp để tạo được ấn tượng tốt về bản thân, góp phần xây dựng văn hóa gia đình, công sở.