Cẩm Nang Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 284
  • Kích thước : 11.32 MB
  • Số trang : 210
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 85
  • Số lượt xem : 2.161
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm 190 câu hỏi - trả lời cụ thể, chi tiết và rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.