Những Tấm Gương Sống Tốt Đời, Đẹp Đạo

Tác giả : Hữu Mai
  • Lượt đọc : 262
  • Kích thước : 12.85 MB
  • Số trang : 134
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 93
  • Số lượt xem : 936
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách viết về một số điển hình tiêu biểu, những tấm gương kính Chúa, yêu nước, những anh hùng, liệt sĩ là những người có đạo; những tấm gương chân tu khả kính, suốt đời vì đạo, vì đời; những tấm gương đồng bào tôn giáo với tấm lòng quảng đại yêu thương, đã mở những phòng khám từ thiện miễn phí, chung tay giúp những người nghèo khám, chữa bệnh; những người giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội địa phương...