Một vài sử liệu về Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ

Thể loại: Danh Nhân ;Quân sự
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 63.97 MB
  • Số trang : 330
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 749
  • Đọc trên điện thoại :
Tuyển tập “Một vài sử liệu về Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ” đến tay bạn đọc là do sự cộng tác giữa nhà xuất bản và một thân hữu từ Việt Nam sang đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ trong thời gian gần đây.
Sau năm 1975, trong thời gian còn sinh hoạt tại quê nhà, vị thân hữu của chúng tôi đã cất công sưu tầm và cất giấu một số tài liệu sử học. Trong những tài liệu này có một số bài khảo cứu, dịch thuật của các vị học giả, giáo sư có uy tín tại miền Nam trước năm 1975. Nội dung các tài liệu nêu trên tập trung vào đề tài “Cuộc đời và sự nghiệp của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ" tức Hoàng đế Quang Trung.
Nhận thấy tập tài liệu này ngoài những bài khảo cứu để làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử huy hoàng nhất trong dòng lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, tuyển tập còn có thêm một số bài dịch thuật từ các tài liệu của sử gia Trung quốc ghi chép vào thời gian đó, nội dung nếu ra quan điểm của nhà Thanh về vua Quang Trung và sự thất bại của họ trong âm mưu xâm lăng Việt Nam. Thêm vào đó còn có các bài phiên dịch từ tài liệu của một số giáo sĩ Tây phương sang truyền giáo tại Việt Nam thời bấy giờ, nội dung những tài liệu này giúp độc giả ghi nhận bối cảnh xã hội Việt Nam vào cuối thời Trịnh Nguyễn phân tranh và buổi đầu thời vua Quang Trung dựng nghiệp.
Đem in ấn và phát hành tập tài liệu này, chúng tôi hy vọng giúp quý vị độc giả bổ túc thêm vào những bộ sử học đã có từ trước, ngõ hầu am tường về một giai đoạn lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Sau cùng, nhà xuất bản xin chân thành cảm tạ quý vị học giả, giáo sư đã có bài khảo cứu, dịch thuật tập hợp trong tuyển tập này; và chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự chỉ giáo của quý vị mà có vị là bạn của thân phụ chúng tôi lúc sinh thời.

mùa hè 1992
nhà xuất bản