Hồ Chí Minh - Trí Tuệ Và Văn Hoá

Tác giả : Bùi Đình Phong
  • Lượt đọc : 8
  • Kích thước : 149.68 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 895
  • Đọc trên điện thoại :
Hạt nhân trong tư tưởng và toàn bộ cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh là vì hạnh phúc, tự do của nhân dân. Đó cũng là mục tiêu cách mạng trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh. Cuốn sách, trong khi khắc đậm mục tiêu đó, đã trình bày, phân tích xen kẽ những hoạt động, cống hiến khác nhau của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về kêu gọi, tổ chức phong trào Thi đua yêu nước; về chăm lo đời sống dân sinh và quyền con người...