Ông Lê Như Hổ

Thể loại: Danh Nhân ;Thiếu Nhi
Tác giả : Ái Lan
  • Lượt đọc : 47
  • Kích thước : 0.43 MB
  • Số trang : 32
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 15
  • Số lượt xem : 420
  • Đọc trên điện thoại :
NGÀY XƯA, tại một nơi phụ cận ải Nam-Quan, thuộc về ranh giới Việt-Hoa, có một dãy núi gọi là núi Sư- tử, thế núi khuất-khúc, hiểm trở và rừng rậm hố sâu, nên sanh ra lắm giống thứ dữ, người man rợ, ắc quái rất nhiều,
Phía sau lưng dãy núi đó có một khu đồng bằng, dân Việt và dẫn Tàu tụ hợp cùng ở. Họ đặt lên nơi ấy là Sư-tử thôn. Trong thôn có một vị niên thiểu anh- hùng, tên là Tạ thành-Đại, thuở nhỏ có luyện tập thành thạo các món còn quyền. Gia-đình họ Tạ giàu có nhứt thôn, ruộng nương trong núi họ chiếm được cũng nhiều. Tạ thành Đạt tính tình hào hiệp, nên bạn hữu qui tụ theo chàng khá đông. Bọn thanh thiếu niên. này thường ngày luyện tập võ nghệ ở một sàn rộng...