Người tiền sử

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 218
  • Kích thước : 8.18 MB
  • Số trang : 18
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 122
  • Số lượt xem : 1.532
  • Đọc trên điện thoại :
Công cuộc tìm kiếm nguồn gốc của chúng ta được tiến hành có lẽ ngay từ khi mới xuất hiện loài người. Nhưng nó thực sự có từ khi khoa học hiện đại ra đời làm cho lịch sử nguồn gốc loài người trở nên rõ ràng hơn. Một số phát minh làm người ta khó chấp nhận bởi vì trái ngược với những nhận thức con người tạo lập nên qua hàng thế kỷ trước đó. Các nhà khoa học phải ghép từng mảnh nhỏ thông tin với nhau để dựng nên bức tranh về những người tiền sử; hình dạng họ ra sao, họ đi dứng thể nào, họ ăn gì và giao tiếp với nhau bảng cách nào. Tuy nhiên còn nhiều lỗ hổng lớn trong kiến thức của chúng ta mà các nhà khoa học chỉ có thể lấp đầy bằng những dự đoán. Cuốn sách này kể cho ta những gì mà cho đến nay khoa học mới biết đến.