Đức Điềm Tĩnh - Thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng

Tác giả : Hoàng Xuân Việt
  • Lượt đọc : 902
  • Kích thước : 1.82 MB
  • Số trang : 142
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.206
  • Số lượt xem : 4.160
  • Đọc trên điện thoại :
Có khi nào bạn để ý đến những kết quả khối hại của tỉnh đa cảm chưa ? Nếu bạn đã để ý thì chúng tôi xin nhắc lại cùng bạn vài cai, hầu nhắn bạn một đức tính vô song quan hệ cho đời sống. Nếu bạn chưa tùng để ý, thì nhờ địp này, bạn quan sát xã hội, bạn tự nội quan, để hiếu người, hiểu mình và tụ luyện nên người xung đáng.

Do những nhận xét về cuộc đời, vẽ đời trị của ta hắn bạn cũng biết những sự kiện đáng tiếc này : Là trong xã hội số người đa cám nhiều qua ! Co người tỉnh tình lóc chóc không biết sánh với cái gì. Đang đi họ bỗng vô cớ đá bụi có bên lề đường một cái. Họ búng tay. Họ xắn tay áo rồi chống nạnh, rồi rùn vai, rồi "thuyết", thuyết không kịp thở, thuyết tạo thao bất tuyệt những điều..lạt nhu bà mịa. Đi, họ đi nhu đàn bà trốn giặc. Ngồi, họ .ẻ bên này, xích bên kia. sửa cà vạt, quẹt mũi giày, bí mũi, vuốt râu, chùi kiêng, lau mồ hội...Thiệt là lung tung và rộn rộn.