Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 238
  • Kích thước : 4.11 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 40
  • Số lượt xem : 1.018
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách được trình bày dưới dạng các câu hỏi và trả lời về những nội dung cụ thể của việc xây dựng nếp sống văn minh như: việc cưới, việc tang, việc tổ chức lễ hội, tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa... Cuốn sách là cẩm nang hữu ích cho các cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội ở cơ sở, đồng thời giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận, từ đó thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước.