Xây Dựng Làng, Bản Văn Hóa

Tác giả : Vũ Trung
  • Lượt đọc : 197
  • Kích thước : 1.52 MB
  • Số trang : 88
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 46
  • Số lượt xem : 1.584
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cung cấp những điều cơ bản, cần biết, cần làm cho những người có liên quan đến công tác xây dựng làng, bản văn hóa, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như cán bộ xã, các thầy cô giáo ở vùng cao, các cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể ở mỗi làng, bản, buôn, sóc, plei,...