Xây Dựng Làng, Bản Văn Hóa

Tác giả : Vũ Trung
  • Lượt đọc : 153
  • Kích thước : 1.52 MB
  • Số trang : 88
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 1.407
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Xây Dựng Làng, Bản Văn Hóa trên điện thoại
Cuốn sách cung cấp những điều cơ bản, cần biết, cần làm cho những người có liên quan đến công tác xây dựng làng, bản văn hóa, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như cán bộ xã, các thầy cô giáo ở vùng cao, các cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể ở mỗi làng, bản, buôn, sóc, plei,...