Đông Nam Á: Các Di Tích Lịch Sử, Danh Thắng Và Công Trình Kiến Trúc Tiêu Biểu

Tác giả : Văn Ngọc Thành
  • Lượt đọc : 343
  • Kích thước : 4.00 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 323
  • Số lượt xem : 2.514
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách là một cẩm nang kiến thức cơ bản, được chọn lọc và sắp xếp khoa học, giúp bạn đọc hoàn thiện những hiểu biết về khu vực Đông Nam Á, cũng như lịch sử và văn hóa của từng quốc gia trong khu vực.