Khảo luận về Nguyễn Công Trứ

Thể loại: Lịch Sử ;Văn Học
Tác giả : Doãn Quốc Sỹ
  • Lượt đọc : 353
  • Kích thước : 4.40 MB
  • Số trang : 141
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 296
  • Số lượt xem : 1.857
  • Đọc trên điện thoại :
Năm Mậu Tuất (1778) Nguyễn Nhạc tự xưng đế hiệu đặt niên hiệu là Thái Đức gọi thành Đồ Bàn là Hoàng đế thành.
Năm Canh Tí (1780) sau khi khôi phục đất Gia Định, Nguyễn Phúc Ánh xưng Vương kết giao với Xiêm La.....