Phát Triển Văn Hóa Xây Dựng Nông Thôn Mới

Tác giả : Phạm Thị Thảo
  • Lượt đọc : 258
  • Kích thước : 1.25 MB
  • Số trang : 194
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 40
  • Số lượt xem : 1.381
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách đề cập đến vấn đề phát huy yếu tố văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, hoạt động thể dục thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới, vấn đề bảo tồn, phát huy nghề và làng nghề truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới.