Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 257
  • Kích thước : 7.41 MB
  • Số trang : 196
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 263
  • Số lượt xem : 2.094
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giới thiệu 23 ngôi chùa tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Các bài viết về những ngôi chúa này chủ yếu được tuyển chọn và lược trích từ các bài viết trong một số cuốn sách và tạp chí đã xuất bản. Tên các ngôi chùa trong sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt để độc giả tiện theo dõi.