Kể Chuyện Trạng Nguyên Việt Nam

Tác giả : Bảo An
  • Lượt đọc : 368
  • Kích thước : 7.56 MB
  • Số trang : 210
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 335
  • Số lượt xem : 2.025
  • Đọc trên điện thoại :
Dưới chế độ thi cử thời phong kiến, để có được danh hiệu Trạng nguyên mỗi môn sinh dự thi phải vượt qua ba kỳ thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình. Trạng nguyên là danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa Đình.