Việt Nam - Đất nước, con người (Song ngữ Êđê - Việt)

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 260
  • Kích thước : 1.84 MB
  • Số trang : 238
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 45
  • Số lượt xem : 1.106
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách khái quát những thông tin cơ bản về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, giáo dục Việt Nam. Được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, cuốn sách nhằm tăng hiểu biết cho người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, củng cố tình yêu quê hương, đất nước, tô thắm thêm những nét đẹp văn hóa, tinh hoa của đạo đức, đạo lý làm người Việt Nam.