Khái Quát Về Lịch Sử Nước Mỹ

Tác giả : Alonzo L. Hamby
  • Lượt đọc : 497
  • Kích thước : 1.59 MB
  • Số trang : 299
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 434
  • Số lượt xem : 2.090
  • Đọc trên điện thoại :
Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2005
Khái quát về lịch sử nước Mỹ là ấn phẩm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ấn bản đầu tiên (1949-1950) đã được hoàn tất theo sáng kiến của Francis Whitney, lúc đầu thuộc Văn phòng Thông tin Quốc tế của Bộ Ngoại giao và sau này là Cục Thông tin Hoa Kỳ (USIA). Richard Hofstadter, Giáo sư Sử học tại trường Đại học Columbia, Wood Gray, Giáo sư Lịch sử Hoa Kỳ tại trường Đại học George Washington, l{ tư vấn học thuật. D. Steven Endsley thuộc trường Đại học Berkerley, California, soạn tài liệu bổ sung. ấn phẩm n{y đã được cập nhật và hiệu chỉnh rất nhiều lần trong những năm qua bởi Keith W. Olsen, Giáo sư Lịch sử Hoa Kỳ tại trường Đại học Maryland, Nathan Glick, nhân văn và nguyên lý biên tập viên tạp chí Dialogue của USIA, cùng nhiều người kh|c. Alan Winkler, Giáo sư Sử học tại trường Đại học Miami (Ohio), đã viết các chương về hậu Chiến tranh Thế giới Thứ hai cho các lần xuất bản trước.
Ấn bản mới lần n{y đã được Alonzo L. Hamby, Gi|o sư Sử học tại Đại học Ohio, hiệu chỉnh và cập nhật hoàn toàn. Giáo sư Hamby đã có nhiều tác phẩm về của ông có Người con của dân tộc, Cuộc đời Harry S. Truman, và Vì sự sống còn của nền dân chủ: Franklin Roosevelt và cuộc khủng hoảng trên thế giới thập niên 1930.
Tổng biên tập - George Clack
Phó Tổng biên tập - Mildred Solá Neely
Phụ trách nghệ thuật /thiết kế - Min-Chih Yao
Minh họa bìa - Tom White
Nghiên cứu ảnh - Maggie Johnson Sliker