Việt Danh Học - khoa học đặt tên của người Việt

Tác giả : Cao Từ Linh
  • Lượt đọc : 21
  • Kích thước : 50.53 MB
  • Số trang : 468
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 506
  • Số lượt xem : 3.096
  • Đọc trên điện thoại :
Việt danh học là khoa học đặt tên của người Việt. Việc định danh cho các sự vật và hiện tượng là một bước tiến lớn trong sự phát triển và văn minh của loài người. Tính danh của mỗi một sự vật hiện tượng luôn chứa đựng những lượng thông tin nhất định có thể nói lên được những tính chất riêng biệt của chúng. Tinh danh của con người với tư cách là một khía cạnh đại diện cho những “Tổng hòa của các mối quan hệ xã hội” cũng cho ta biết được những giá trị nhất định của họ.
Việc đặt tên cho con người trên Thế giới đều có những đặc trưng và nguyên tắc chung giống nhau, tuy nhiên trong mỗi Quốc gia, mỗi Dân tộc lại có những nguyên tắc và đặc trưng riêng gắn với văn hóa và sự phát triển của từng Quốc gia, Dân tộc đó.
Việt Nam tuy chịu sự ảnh hưởng lớn của ngôn ngữ và nền văn hóa Trung Quốc nên trong cách đặt tên cho con người cũng có những nét tương đồng về đại thể, tuy nhiên do nền văn hóa, sự phát triển và tiến bộ Xã hội riêng nên trong cách đặt tên của người Việt cũng có những sự khác biệt đáng kể.
Vì vậy cuốn sách Việt danh học này nhằm nghiên cứu và trình bày về cách đặt tên riêng của người Việt sao cho phù hợp với những giá trị Âm dương và Ngũ hành của mỗi cá nhân dựa trên nét đặc trưng riêng của văn hóa và ngôn ngữ Việt.