Hồ sơ mật dinh Độc Lập

Tác giả : Nguyễn Tiến Hưng
  • Lượt đọc : 794
  • Kích thước : 10.61 MB
  • Số trang : 920
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 1.071
  • Số lượt xem : 5.876
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày 25 tháng 3-1954, chính phủ Pháp cử Tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Paul Ely, đi Washington để cầu cứu Hoa Kỳ can thiệp bằng không lực vào chiến trường Đông Dương, đồng thời gấp rút tiếp viện đoàn quân viễn chinh Pháp với phương tiện để đương đầu với lực lượng của Việt Minh được Trung Cộng yểm trợ đang thao túng tiền đồn Điện Biên Phủ. Tổng thống Eisenhower từ chối. Điện Biên Phủ thất thủ và chiến tranh Đông Dương thứ nhất đã chấm dứt.

Đúng hai mươi mốt năm sau, cũng cùng ngày đó (25 tháng 3-1975), chính phủ VNCH gửi một mật thư — do chính tác giả soạn thảo — tới Tòa Bạch Cung để yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp với pháo đài bay B-52, cũng như gấp rút gửi quân-viện giúp ngăn chặn những đoàn quân Bắc Việt đang cùng với xe tăng T-54 của Nga Xô tràn qua sông Thạch Hãn. Tổng Thống Ford làm ngơ ; Đà Nẵng thất thủ và chiến tranh Đông Dương thứ hai đã chấm dứt.