Đất Việt Trời Nam

Thể loại: Lịch Sử ;Địa lý
Tác giả : Thái Văn Kiểm
  • Lượt đọc : 17
  • Kích thước : 67.28 MB
  • Số trang : 584
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 364
  • Số lượt xem : 2.509
  • Đọc trên điện thoại :
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM của Việt Điều Thái Văn Kiểm
do nhà xuất-bản NGUỒN SÔNG; in xong ngày 31–8–1960 tại nhà in VĂN -KHOA 215-217 Nguyễn-Biểu Saigon, tổng số 3.000 quyền, in trên một thứ giấy trắng mịn đồng hạng.
Nhìn lại quãng đường dài đã đi, tác-giả xin ngỏ lời chân thành cảm tạ:
các văn gia, thi sĩ : A nam TRẦN TUẦN KHẢI, ĐOÀN THÊM, QUÁCH TẤN NGUYỄN -THÀNH CUNG, VŨ ĐỨC-TRINH, Quảng-xuân NGUYỄN-TẠO, Hoài-quang BÙI ĐÌNH-SAN, Nguyên-hương NGUYỄN - CÚC, và Tố Nguyên NGUYỄN - THỌ - DỤC,
các học giả, giáo sư : NGUYỄN-KHẮC-KHAM, TRƯƠNG BỬU-LÂM, PHẠM BIỂU-TÂM, VƯƠNG HỔNG-SẾN, LÊ-NGỌC-TRỤ, PHẠM VĂN-DIÊU, BỬU-CẨM, BÙI-QUANG-TUNG, LÝ-VĂN HÙNG, NGHIÊM THẦM, NGUYỄN ĐƯỢC, TRƯƠNG BỬU-KHÁNH, NGUYỄN TRIỆU và PHẠM-VĂN-QUANG
các họa sĩ : LÊ-VĂN-ĐỆ, NGUYỄN-TRÍ-MINH, và DUY LIÊM. các Sở Thông-tin Việt-Nam, Huê-Kỳ, Anh và Pháp.
Đã giúp nhiều tài-liệu, tranh ảnh và khuyến-khích tác-giả trong việc biên soạn và ấn-hành tác-phẩm ĐẤT VIỆT TRỜI NAM