Văn Minh Miệt Vườn

Tác giả : Sơn Nam
  • Lượt đọc : 275
  • Kích thước : 13.66 MB
  • Số trang : 111
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 421
  • Số lượt xem : 2.464
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếng văn minh kèm theo phía trước là do người khởi thảo tập sách này nêu lên, nghĩ rằng văn minh là nếp sống vật chất, là an, mặc, ở, cách thức sanh nhai. Trong hoàn cảnh địa lý và lịch sử đặc biệt, dân Việt đã sáng tạo một nếp sống hùng mạnh, phóng khoáng đã chinh phục. Lẽ dĩ nhiên, nếu người Tây Ban Nha, người Nhựt, người Lào, người Cam Bốt gặp một hoàn cảnh lịch sử, địa lý tương tự thì họ có phản ứng khác, cất nhà, cày cấy theo hình thức khác. Vì họ không năm ở trong nguồn văn minh Việt Nam.
Ông kỳ lão già trên bảy mươi tuổi, nếu sanh trưởng ở Cái Bè, ở Tam Bình, ở Sa Đéc thì đã là một pho tượng "văn minh Miệt Vườn" bằng xưởng bằng thịt.
...