Hội kín Nguyễn An Ninh tựa của Tô Nguyệt Đình

Tác giả : Việt Tha
  • Lượt đọc : 265
  • Kích thước : 12.33 MB
  • Số trang : 128
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 233
  • Số lượt xem : 2.692
  • Đọc trên điện thoại :
Có một thời-kỳ.. anh Việt Tha, Lê Văn Thử hoạt động chánh trị bên cạnh các chiến sĩ cách-mạng Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh v v... Chính từ địa hạt này anh bước sang làng văn, làng báo. Cho nên những sự kiện mà anh đem ký-thác trong tập sách, ít nhứt nó cũng phản ảnh một cách trung-thực những sự việc đã xảy ra chung quanh một phong trào cách mạng Việt Nam mà lịch sử đã mệnh-danh là : “Hội Kín Nguyễn An Ninh.
Đem những tiếng trên đây làm nhan đề cho quyền sách, có lẽ tác giả muốn giữ lấy a những cái gì » mà lịch sử cách mạng đã minh định. Với tinh thần tôn trọng sự thật, tác giả đi sâu vào thân thể và sự nghiệp của Nguyễn An Ninh bằng thế văn bởi ký, một thể văn vừa nhẹ nhàng vừa giản dị diễn tả được những rung động sâu sắc của lòng người đối với những sự việc mà mình đã sống, đã nghe và đã thấy..