Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả (Thuỷ Tổ Phả - Vương Phả - Đế Phả)

  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 14.32 MB
  • Số trang : 477
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 290
  • Số lượt xem : 3.068
  • Đọc trên điện thoại :
Sau lễ cung nghinh Long vị Liệt Thanh về thì lại Triệu Miếu vào năm Kỷ Tị (1989), họ tộc chủng Sun đã nói rồi lại cùng nhau thành lập Hội Đồng Trị Sự lo việc giỗ chạp hàng năm. Việc soạn Bản gia phả trở thành nhu cầu cấp biết cho con cháu trong họ, để biểu rõ thêm về tổ tiên, bầu thắt chặt tình thân dài với bà con, Ban Soạn Thảo Gia Phả được thành lập trên tinh thần tự nguyên.

Suối bốn năm, từ Canh Ngọ (1990) đến Quí Dân (1993), việc biên soạn gia phả được tiến hành. khan intong. tích cực để làm xong bản thảo cuốn Nguyễn Phúc Tộc Thế Phủ kịp đăng lên Liệt Thành Trong lỗ kỵ đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế vào cuối năm Quí Dậu (1993).

Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả là cuốn phà dây đủ chép bằng Việt ngữ đầu tiên của dòng họ Nguyễn Phúc chúng ta, từ thế kỷ thứ X cho đến nửa đầu thế kỷ thứ XX. Thế phả chép kỹ càng đưa vào sử liệu vừng chắc với nhận định khách quan kèn tinh thần khoa học giúp hiểu biết đời sống của tổ tiên trên mười thế kỷ, mà cuộc đời đã tạo những ảnh bưởng lớn lao trên lịch sử nước nhà. Cuốn Thế Phả đáp ứng được nrang ước từ khu của bà con trong bọ, giúp bà con có nhận định dùng đắn đối với tổ tiên, tránh được những quan điểm sai lầm đã có từ trước.

Với ước muốn bày tỏ tấm lòng đối với công lao của tiền nhân, công lao dáng ngưỡng mộ tà sư bảo Ban Soạn Thảo Gia Phả đã đem bắt tâm huyết, khả năng cùng nhau khắc phục thời gian ban thành quyển phả.

Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc đại diện cho bà con trong họ, bản hoan bày tỏ lòng quí mến đổi với Ban Son Thảo và giới thiệu cuốn Thế Phủ cho toàn thể bà con. Hội đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà xuất bản Thuận Hóa đã tạo điều kiện giúp cuốn Thế phả ra đời và cũng rất bình diện với sự đóng góp vật chất cùng như tinh thần của một số bà con ở trong cũng như ngoài nước, cùng các thân bữa giúp tay trong tiếc bình thành cuốn Thế Phả. Sự ra đời của cuốn Nguyễn Phúc Tộc Thế Phủ giúp làm đậm đà thêm tinh thân trong gia tộc, tỏ rõ tầm lòng của chúng ta đổi nói tiên nhân và có được như vậy, chúng ta mới khỏi phụ lòng của những người biên soạn.