Hà Nội cõi đất con người

Tác giả : Nguyễn Vinh Phúc
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 23.25 MB
  • Số trang : 519
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 232
  • Số lượt xem : 1.496
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hà Nội cõi đất con người trên điện thoại
Đề tài Hà Nội không bao giờ cũ, cũng không bao giờ cạn. Viết về Hà Nội bao nhêu cũng là chưa đủ. Vài chục năm qua, chúng tôi có viết trên chục bộ sách về Hà Nội và một số bài đã in trên các báo chí, in ở các tập kỷ yếu hội thảo hoặc in chung cùng một số bạn hữu trong một số tác phẩm.

Nay, chúng tôi chọn lựa, cho in thành sách cũng chỉ với một mục đích là làm một tập hợp những bài có chung chủ đề để bạn đọc sử dụng được thuận tiện trong việc tham khảo. Vì vậy, ở tập sách này có những bài được giữ nguyên như lần công bố đầu tiên, cũng có những bài được bổ sung cho thêm hoàn chỉnh, lại cũng có một số bài lần đầu tiên công bố. Do khuôn khổ của việc in ấn nên tập sách chỉ tập trung vào chủ đề văn vật và nhân vật Hà Nội thời đã qua. Những gì là Hà Nội ngày nay xin hẹn ở một tập hợp khác. Rất mong bạn đọc chỉ bảo cho những thiếu sót. Xin được cảm tạ.

Thuộc bộ sách