Đô thị cổ Bắc Kinh

Tác giả : Trần Hùng
  • Lượt đọc : 137
  • Kích thước : 9.25 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 172
  • Số lượt xem : 1.200
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Đô thị cổ Bắc Kinh trên điện thoại
Khái quát về lịch sử
Những cấu trúc đặc trưng đô thị cổ Bắc Kinh (Tử Cấm Thành,Tiền Tam Điện, Hậu Tam Cung, Ngự Viên)
Những tổng thể di sản kiến trúc tiêu biểu
Kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng
Vương phủ và nhà ở truyền thống
Bắc Kinh : những nổ lực bảo tồn và phát triển