Nhập môn nghiên cứu dịch thuật

Tác giả : Jeremy Munday
  • Lượt đọc : 454
  • Kích thước : 4.89 MB
  • Số trang : 298
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 330
  • Số lượt xem : 2.425
  • Đọc trên điện thoại :
Để đáp ứng yêu cầu rõ ràng sáng sủa của một giáo trình, tất cả các chương đều có cùng một cấu trúc nội dung như sau:
Liệt kê các khái niệm chính đề cập đến trong chương
Liệt kê các tài liệu gốc quan trọng nên đọc thêm
Phần nội dung: mô tả chi tiết các mô hình lý thuyết và vấn đề được đề cập đến
Phần ví dụ minh họa: áp dụng và đánh giả các mô hình
Tóm tắt và đánh giá ngắn gọn toàn bộ nội dung của chương
Liệt kê các ý tưởng thảo luận và nghiên cứu này sinh từ các vấn đề vừa được đề cập đến.