Gương Sáng Dòng Họ

Tác giả : Hoàng Lê
  • Lượt đọc : 128
  • Kích thước : 11.69 MB
  • Số trang : 288
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 54
  • Số lượt xem : 715
  • Đọc trên điện thoại :
Trong mấy thập kỷ vừa qua của thế kỷ XX, đã có không ít các cuộc hội thảo khoa học về dòng họ với truyền thống văn hoá dân tộc được tổ chức ở nhiều nơi từ Trung ương tới các địa phương.. trong phạm vi khác nhau. Rất nhiều nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực khoa học đã khẳng định vai trò của dòng họ. "Trong quá khứ, một cách tự phát, các dòng họ đã có đóng góp ở mức độ khác nhau cho sự hình thành và phát triển của dân tộc và quốc gia, cho công cuộc chinh phục thiên nhiên và kháng ngự ngoại xâm, xây dựng xã hội và phát triển đất nước, thúc đẩy cuộc sống đi lên" (GS. Phan Văn Các). Nói cách khác là "các họ, các dòng họ đều có nhiều cống hiến cho đất nước. Sự nghiệp dựng nước, giữ nước, đấu tranh cho đất nước độc lập tự do và ngày càng giầu mạnh, phát triển ngày nay là do công sức của toàn dân, của "trăm họ", trong đó có người lãnh đạo cũng như những người thực hiện, vì người nào cũng thuộc một dòng họ, một họ. Họ nào cũng có những danh nhân có đóng góp to lớn về võ công, về văn nghiệp, về trị bình cho đất nước, cho dân tộc...