Đằng Sau Mặt Báo - Hồi Ký Chân Dung Báo Chí Việt Buổi Ban Đầu Đến 1945

Tác giả : Trần Đình Ba
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 31.74 MB
  • Số trang : 272
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 117
  • Số lượt xem : 1.016
  • Đọc trên điện thoại :
Đề tài cho cuốn sách Đằng sau mặt báo đến bất chợt với Đức giả, ngắm ra, thi bởi từ việc đọc sách môi nên và đi nói về điều đó, phải tính tới điểm khởi phát ý tưởng chợt đến, khi tác giả đọc hồi ký Những năm tháng ấy của Vũ Ngọc Phan, thấy rằng nhà phê bình văn học họ Vũ đề cập nhiều đến những tờ báo ông từng đọc, từng cộng tác hay sáng lập, điều hành như L’Avenir du Tonkin, Trung Bắc Tân văn, Hà Nội Tân văn...
Nhưng đó mới chỉ là manh nha ý tưởng thôi. Phải đến khi đọc Bước đường viết văn của Nguyên Hồng, những phác thảo ban đầu cho hình hài một tác phẩm mới thực sự hình thành trong tâm tưởng người viết. Và e rằng có thể quên ý tưởng thoáng qua, theo thói quen mỗi khi đọc sách, tác giả ghi lại ngay phác thảo cho đề tài bằng cây bút chì quen thuộc vào trang tên sách. Để từ đây, cứ lần hồi, những hồi ký, hồi ức, nhật ký, ghi chép của nhà văn, nhà thơ, ký giả Việt, hay sĩ quan, nhà báo Pháp... được tìm kiếm để đọc, đánh dấu lại những gì liên quan đến đề tài. Và cũng cố gắng bằng nhiều cách tiếp cận để đọc, tìm hiểu những tờ báo xưa của thời mới ra đời báo chí nước Việt cho đến năm 1945, từ đó mà gom góp nhặt nhạnh, hình thành nên tác phẩm Đằng sau mặt báo.