Dân Tục Học Trung Quốc Cổ

Tác giả : Cao Quốc Phiên
  • Lượt đọc : 16
  • Kích thước : 46.79 MB
  • Số trang : 409
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 288
  • Số lượt xem : 1.825
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Dân Tục Học Trung Quốc Cổ trên điện thoại
Nhắc lại cũ để hiểu mới là một trong những phương pháp nhận biết cơ bản và rất dùng đáu của nhân loại.
"Dân tục học Trung Quốc cổ" là một cuốn sách hạ thống hóa và mô tả lại một cách chi tiết và chuẩn xác về các tập tục dân gian Trung Hoa thời cổ đại.
Cho tới nay, trong quá trình phát triển lâu dài tiện năm ngàn năm lịch sự của dân tộc Trung Hoa ở những tập tục vẫn tồn tại, cũng có những tập tục đã bị biển đang và đương nhiên là có những tập tục hoàn toàn mất đi. Nhưng để hình dung được bức tranh toàn cảnh văn hóa Trung Hoa cổ thì không thể hay giữ, đỏ bỏ.
Với mục đích lưu giữ và tham khảo trên. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin trân trọng giới thiệu cuốn "Dân tục học Trung Quốc cổ cùng bạn đọc.