Phương Pháp Phân Tích Luật Viết

  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 80.23 MB
  • Số trang : 207
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 260
  • Số lượt xem : 1.995
  • Đọc trên điện thoại :
Trân trọng giới thiệu cuốn sách “PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LUẬT VIẾT (TÁC GIẢ: VIỆN SĨ, PGS. TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN)” trong Dự án GIỚI THIỆU SÁCH HAY NGHỀ LUẬT.

Cuốn sách giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết hiện đại có thể được vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện của hoạt động nghiên cứu và áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Ngoài ra, những phương pháp phân tích luật viết được giới thiệu trong cuốn sách có thể được sử dụng như các công cụ mang tính phương pháp luận trong việc xây dựng, hoàn thiện các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy về luật tại các cơ sở đào tạo về luật ở Việt Nam.

Cuốn sách phù hợp cho các bạn sinh viên chuyên ngành luật và phù hợp cho cả các bạn đang hành nghề luật chuyên nghiệp đang phải nghiên cứu và hoặc áp dụng qui định pháp luật trong hoạt động của mình.

Cấu trúc của sách bao gồm hai phần:

Phần 1: Phân tích luật viết & phương pháp phân tích luật viết.

Phần 2: Áp dụng phương pháp và ghi nhận kết quả.