Cành Vàng: Bách Khoa Thư Về Văn Hóa Nguyên Thủy

Tác giả : Jame George Frazer
  • Lượt đọc : 15
  • Kích thước : 211.15 MB
  • Số trang : 1183
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 278
  • Số lượt xem : 1.908
  • Đọc trên điện thoại :
Cành Vàng là một trong năm tác phẩm kinh điển của ngành văn hóa học theo thuyết tiến hóa trong văn hóa. Sách nghiên cứu văn hóa nhân loại thời kỳ chuyển đổi từ tín ngưỡng sang tôn giáo, từ tư duy ma thuật sang tư duy tôn giáo dưới cái nhìn khoa học, kéo theo những thay đổi trong phong tục tập quán, lối sống