Những Cái Khôn Của Người Xưa

Tác giả : Lam Giang
  • Lượt đọc : 19
  • Kích thước : 27.26 MB
  • Số trang : 233
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 485
  • Số lượt xem : 2.154
  • Đọc trên điện thoại :
Những cái khôn thần kỳ của lưu Bang (có so sánh với chuyện Nguyễn Nhạc)
Liều mình cứu chúa: Kỷ Tín cứu Lưu Bang ở Vinh Dương (có so sánh với Lê Lai đời Lê, Lê Phúc Điếu đời Nguyễn)
Yến hội Hồng Môn: Gươm đao lấp lánh
Cư Lộc: Chiến thắng anh dũng của Hạng Vũ.... Trí khôn trầm mặc của Trần Bình
Thưởng phạt công minh
Mưu lược của Viên Thư Sinh..
Khoái Triệt thuyết Hàn Tín chiếm nước Tề.. Anh Bố: Sức mạnh một niềm tin sắt đá
Quan niệm chiến đấu toàn diện
500 nghĩa sĩ của Điền Hoành
Khôn khéo anh dũng đến cuối cuộc đời.
Lưu Bang và Triệu Đà
Đức độ khoan dung và hùng tài võ lược của Lý Thái Tông
...