Kinh Tế Trung Quốc

Tác giả : Vũ Lực
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 18.82 MB
  • Số trang : 133
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 278
  • Số lượt xem : 1.295
  • Đọc trên điện thoại :
Trải qua quá trình phát triển nhanh chóng và liên tục trong hơn 30 năm kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, kinh tế Trung Quốc đã giành được những thành tựu khiến cả thế giới phải chú ý và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, đứng đầu thế giới về sản lượng công nông nghiệp chủ yếu. Vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế cũng ngày được nâng cao.

Thuộc bộ sách