Chế Độ Chính Trị Trung Quốc

Tác giả : Doãn Trung Khanh
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 18.82 MB
  • Số trang : 144
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 310
  • Số lượt xem : 2.168
  • Đọc trên điện thoại :
Phạm vi chế độ chính trị đề cập đến rất rộng, chế độ chính trị cụ thể của những quốc gia khác nhau thì có những đặc sắc không giống nhau. Chế độ chính trị Trung Quốc hiện nay bao gồm: Bộ máy Nhà nước, Chế độ Bầu cử, Chế độ Đại hội đại biểu Nhân dân, Chế độ Chủ tịch nước, Chế độ Hành chính, Chế độ Tư pháp, Chế độ Quân sự, Chế độ Hợp tác Đa đảng và Hiệp thương chính trị, Chế độ Dân chủ cơ sở.Nền tảng của Trung Quốc trong lịch sử là một quốc gia có chế độ đơn nhất.

Thuộc bộ sách