Bảo Tàng Trung Quốc

Tác giả : Lê Tiên Diệu
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 20.79 MB
  • Số trang : 214
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 201
  • Số lượt xem : 1.234
  • Đọc trên điện thoại :
Muốn hiểu về Trung Quốc mà chỉ dựa vào các tư liệu lịch sử là chưa đủ. Vùng đất Trung Hoa rộng lớn lưu giữ rất nhiều di tích và vô số văn vật lịch sử quý giá, đại bộ phận được trưng bày và sưu tầm trong các viện bảo tàng. Ở một góc độ nào đó có thể nói, những hiện vật tư liệu này có giá trị tri thức và ý nghĩa lịch sử nhiều hơn những tư liệu trên sách vở. Trung Quốc có 2.500 viện bảo tàng. Những viện bảo tàng được tuyển chọn kỹ lưỡng và giới thiệu trong cuốn sách này phần lớn là những đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm của quốc gia. Trong đó, có những viện được Tổ chức Liên hợp quốc liệt kê vào danh sách Di sản Văn hóa thế giới. Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ trở thành một kim chỉ nam hướng dẫn cho các bạn.

Thuộc bộ sách