Phát minh cổ đại Trung Quốc

Tác giả : Đặng Ấm Kha
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 15.62 MB
  • Số trang : 158
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 311
  • Số lượt xem : 1.833
  • Đọc trên điện thoại :
Trung Quốc là cái nôi quan trọng của văn minh nhân loại, là nơi nuôi dưỡng nền văn minh khoa học kỹ thuật cổ đại rực rỡ huy hoàng. Khoa học kỹ thuật của Trung Quốc bắt nguồn từ sự quan sát và nghiên cứu của cổ nhân: “Gần hiểu thân thể, xa thấu vạn vật”, “Ngẩng đầu thấu thiên văn, cúi đầu tường địa lý”, từ đó hình thành nên quan niệm “thiên nhiên hợp nhất”, sang tạo nên nền khoa học kỹ thuật phong phú hoàn bị tười nhuần văn minh và văn hóa Trung Hoa và đó cũng là cống hiến cực kỳ quan trọng cho nhân loại. Phát minh cổ đại Trung Quốc là một chủ đề chẳng bao giờ có hồi kết, cũng là kho tang báu vật mà đào mãi chẳng thể nào thấy đáy.

Thuộc bộ sách