Hoàng Việt Xuân Thu

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Vô Danh Thị
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 21.13 MB
  • Số trang : 493
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 144
  • Số lượt xem : 1.414
  • Đọc trên điện thoại :
Hoàng Việt Xuân Thu là tác phẩm viết tay và chưa rõ tác giả. Trong bộ sử này tác giả đã khởi chép từ đời hậu Trần, Hồ Quý Ly thoái vị, rồi Hồ mạt, quân nhà Minh sang xâm lược rồi Lê Thái Tổ khởi nghĩa đây là giai đoạn lịch sử Việt Nam có biến đổi rất lớn.
Sách gồm phần Việt ngữ và Hán văn.