Đại Nam Nhất Thống Chí - Tập 5

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 212
  • Kích thước : 14.10 MB
  • Số trang : 476
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 194
  • Số lượt xem : 1.344
  • Đọc trên điện thoại :
Trong lịch sử Việt Nam, địa lý học là một môn học có lịch sử lâu đời. Theo Lê Quý Đôn, năm 1172 đời vua Lý Anh Tông đã có một quyển địa lý học Việt Nam gọi là Nam Bắc phiên giới địa đồ.
Năm 1435, vua Lê Thái Tông sai Nguyễn Trãi soạn sách Dư địa chí mà nhiều người vẫn gọi là Ức Trai dư địa chí. Sau khi Nguyễn Trãi làm xong Dư địa chí, Lê Thái Tông sai Nguyễn Thiên Túng làm tập chú, Nguyễn Thiên Tích làm cẩn án, Lý Tử Tấn làm thông luận, rồi sai khắc in vào bộ Quốc thư bảo huấn đại toàn.
Dư địa chí của Nguyễn Trãi là quyển sách địa lý học xưa nhất còn lại cho chúng ta đến ngày nay.
Năm 1400, tức năm Hồng Đức thứ 21, Lê Thánh Tông sai làm sách Thiên hạ bản đồ. Đến thế kỷ XVII, người ta đã căn cứ vào sách Thiên hạ bản đồ mà soạn ra sách Hồng Đức bản đồ trong đó có phụ chép cả bản đồ năm Trịnh Sâm đem quân đánh Thuận Quảng (1774).