Leningrad Giữ Vững Thành Đồng

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : K. A. Merexcop
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 42.34 MB
  • Số trang : 59
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 738
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này viết về cuộc phòng thủ anh dũng để bảo vệ Lêningrat trong thời Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, về chiền công bất tử của nhân dân Lêningrat và các chiến sĩ Quân đội xô-viết đã giữ vững thành phố Lênin.
Tác giả là Nguyên soái Liên-xô Kirin Afanaxiêvich Merexcop — người đã tham gia tích cực vào vũ công anh hùng đó. Thời kỳ đấu cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ông là đại diện của Bộ Tổng tư lệnh ở Lêningrat; mùa thu năm 1941, dưới quyền chỉ huy của ông, Tập đoàn quân độc lập 7 đã chặn đứng bạch quân Phần-lan tại sông Xvia, không cho chúng hội quân được với cánh quân phát-xít Đức ở phía đông Lêningrat. Từ cuối 194I, K. A. Merexcôp làm tư lệnh Mặt trận Vônkhớp — năm 1943, bộ đội của Mặt trận này cùng với bộ đội của Mặt trận Lêningrat đã phá vỡ vòng vây của quân địch và chuyển sang tấn công tiêu diệt hoàn toàn bấy rợ phát-xít Đức ở quanh Leningrat. K. A. Mêrexcấp cũng đã chỉ huy bộ đội Mặt trận Carêli, năm 1944 đánh tan quân địch ở Nam Carëli, trừ bỏ mối uy hiếp Lêningrat từ phía bắc.