Môi Trường Trung Quốc

Tác giả : Lưu Quân Hội
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 16.44 MB
  • Số trang : 132
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 136
  • Số lượt xem : 799
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày nay, "môi trường" đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách mà con người phải đối mặt. Cho dù đang ở bất cứ nơi nào trên trái đất, bạn cũng khó tránh khỏi phải đối mặt với vấn đề này. Bảo vệ trái đất, bảo vệ khoảng không gian sinh tồn chung đã trở thành vấn đề chung của xã hội nhân loại. Bắt đầu từ thế kỷ XX, nhờ vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sức sản xuất của xã hội được nâng cao, nhân loại chúng ta đã tạo ra nền văn minh vật chất chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng đồng thời, những vấn đề như ô nhiễm môi trường, nguồn tài nguyên và mất cân bằng sinh thái cũng ngày càng trở nên gay gắt, đã trở thành một vấn nạn trực tiếp đe dọa đến sự sống còn và phát triển của con người. Con người cũng bắt đầu nhận ra rằng, đã đến lúc phải thay đổi quan niệm “khiêu khích với thiên nhiên” và phải thay đổi mô hình sản xuất truyền thống “cứ ô nhiễm trước rồi sẽ xử lý sau”, để cố gắng tìm ra một con đường có thể duy trì sự phát triển hài hòa giữa các nguồn tài nguyên với môi trường, xã hội, dân số.Trung Quốc là quốc gia đang phát triển có dân số đông nhất thế giới, với đất đai rộng lớn, điều kiện khí hậu, địa hình phức tạp.

Thuộc bộ sách