Viêm Giao Trưng Cổ Kí

Tác giả : Cao Xuân Dục
  • Lượt đọc : 134
  • Kích thước : 10.45 MB
  • Số trang : 222
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 173
  • Số lượt xem : 1.361
  • Đọc trên điện thoại :
Ghi chép sưu tập di tích cổ nước Nam
...
Viêm Giao trong cổ kí là một tập hợp những ghi chép của Cao Xuân Dục về các di tích cổ ở Kinh đô và các tỉnh trong cả nước. Theo lời Ta của tác giả, đây là những điều tai nghe mắt thấy được ông ghi chép lại trong các chuyến đi công cán ở các địa phương. Đến khoảng năm Thành Thái thứ 12 (1900), được sự gợi ý của một người Pháp, ông đã đem những tài liệu ghi chép đỏ biên soạn thành sách. Viên quan Khâm sứ Đại thần Tá quốc Quận vương họ Phu mà tác giả nói trong lời Tựa tên là Léon Jules Pol Boulloche. Ông sinh ngày 10 tháng 5 năm 1859, học ở trường Trung học Stanislas, Paris. Năm 1887 ông sang Đông Dương làm Công sứ Chánh Văn phòng tòa Khâm sứ Trung Ki Rheinart. Ngày 27 tháng 2 năm 1894, được bổ nhiệm làm Khâm sứ Trung Kì. Sau đó lần lượt làm Công sứ ở các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1896 ông làm Cục trưởng Cục Hải quan Trung Kì và Bắc Kì. Vào thời gian 1895 đến 1896, ông được bổ nhiệm làm Khâm sứ tại Lào. Năm 1897, ông trở lại làm Công sứ Bắc Kì, rồi làm Khâm sứ Trung Kì từ ngày 7 tháng 3 năm 1898, Khâm sứ Cao Miên từ ngày 9 tháng 5 năm 1901 đến 1902. Ngày 21 tháng 10 năm 1902, ông được bổ nhiệm làm Phó Toàn quyền Đông Dương và giữ cương vị này cho đến ngày 9 tháng 10 năm 1903. Ông về hưu ngày 1 tháng 10 năm 1907. Ngày 25 tháng 5, nước Pháp có sắc lệnh phong cho ông làm Toàn quyền danh dự các xứ Thuộc địa.