Cuộc Đời Cách Mạng Cường Để

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Tùng Lâm
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 16.51 MB
  • Số trang : 143
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 200
  • Số lượt xem : 1.637
  • Đọc trên điện thoại :
Vừa rồi chúng tôi qua Nhật rước phần di cốt còn lại của ông thân chúng tôi, đồng thời củng có nhận được một số tài liệu về các hoạt động cách mệnh của Người,
Sau khi về nước, các lễ lược rước di-cốt đã cử hành xong, một số đồng chí của ông thân chúng tôi và một số bạn quen biết đến hỏi thăm các tài liệu và thôi thúc chúng tôi nên công bố các tài liệu ấy đề đồng-bào được biết.
Chúng tôi hiện có trong tay tập “Phỏng vấn ký, là một tập sách do một ký giả Nhật viết sau nhiều lần gặp mặt ông thân chúng tôi. Ký giả này đã được ông thân chúng tôi cho biết rất nhiều sự việc mà ông thân chúng tôi đã trải qua trong đời cách-mạng. Điều mà chúng tôi cần phải nói trước cùng độc-giả là những lời lẻ tư-tưởng trong sách này nằm trong một giai đoạn nhất định,
Quí vị xem quyển sách này chỉ là một tài liệu có liên quan đến lịch-sữ tranh đấu giành độc của nước nhà trong một thời gian và không-gian thuộc về di-vãng. Thiết tưởng những sự việc trong sách ấy cũng có thể giúp những nhà viết sử Việt nam trong muôn một khi muốn nghiên-cứu sưu tầm một khúc quanh của lịch- sử cách-mệnh nước ta, nên chúng tôi cỏ ý-định đem in thành sách đề phò-biến.
Tập Phỏng-vấn-ký này đã được ban tuyên-truyền của V.N P.Q.Đ.M.H (tại Đông-Kinh) dịch ra Việt-văn. Còn nhiều tài liệu quan-trọng khác, và có nhiều sách vở giấy tờ bằng chữ Hán chữ Nhật phải cần một thời-gian để sắp đặt và phiên-dịch ra Việt-văn, chúng tôi hẹn sẽ cho in ra sau này.