Hoàn Thiện Các Phương Pháp Cơ Bản Thực Hiện Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Cao Văn Thống
  • Lượt đọc : 178
  • Kích thước : 1.27 MB
  • Số trang : 245
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 40
  • Số lượt xem : 646
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách gồm 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Chương 2: Thực trạng việc sử dụng các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay; Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng và đặc biệt là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp hiểu rõ thêm về những phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.