Gương Điển Hình Tiên Tiến Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trong Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 170
  • Kích thước : 5.18 MB
  • Số trang : 202
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 19
  • Số lượt xem : 847
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách được tuyển chọn trên cơ sở tham luận của các đại biểu trong Đại hội Thi đua yêu nước trong giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban Dân tộc tổ chức. Nội dung cuốn sách góp phần tôn vinh, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.